Scroll Top

Odoo projektų valdymo sistema

Odoo projektų valdymo modulis padės projektus įvykdyti laiku, kontroliuoti sąnaudas bei atliktus darbus. Modulis padeda planuoti projektus ir užduotis, kontroliuoti projekto patiriamas sąnaudas, užtruktą laiką, paskirstyti atsakomybes, laikytis terminų. Modulis yra integruotas su kaštų apskaita ir personalo valdymu.

PROJEKTAI

Projektai yra skirtingi savo užduočių skaičiumi, biudžetu, terminais. Projekto vadovas, turėdamas projektų valdymo sistemą, gali lengviau priimti sprendimus ir sėkmingai valdyti kelių projektų eigą vienu metu.
Galite suplanuoti projekto užduotis taip, kad jis būtų užbaigtas laiku.

 • Daugialypės struktūros projektų skaidymas į mažesnius projektus
 • Šabloninių projektų palaikymas
 • Projektų kopijavimas ir modifikavimas
 • Elektroniniai priminimai
 • Užduočių planavimas ir skirstymas
 • Darbo valandų planavimas

 

 

Odoo vadyba

UŽDUOTYS

Bus galima nustatyti tas užduotis, kurių vėlavimas turės tiesioginę įtaką viso projekto pabaigos datai.

 • Tvarkaraščių sudarymas pagal prioritetus, hierarchinę struktūrą ir/ar terminą
 • Atsakingų asmenų priskyrimas
 • Užduočių delegavimas ir skirstymas
 • Užduočių vykdymas
 • Sąskaitų faktūrų išrašymas pagal atliktas užduotis
 • Automatinis darbo laiko žiniaraščių pildymas
 • Ataskaitos pagal įvairius parametrus
Odoo projektai

Kaštų apskaita leis Jums stebėti su projektais susijusias pajamas bei išlaidas, ar jos neviršija biudžeto.